Financovanie bytu

Máte záujem o byt? Pozrite si postup ako prebieha financovanie bytu, prípadne si vypočítajte si výšku Vaše splátky pomocou našej kalkulačky.

Krok 1: Rezervačná zmluva

Po tom, ako si vyberiete svoj byt, je prvým krokom jeho rezervácia. Na základe rezervačnej zmluvy uhradíte do 5 kalendárnych dní prvú faktúru na sumu 3.000 eur (vrátane DPH). Nasleduje krátka pauza a čakáte na ďalší postup developera.

Krok 2: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluve

Akonáhle bude právoplatné stavebné povolenie (predpokladaný je koniec druhého kvartálu), podpíšete s developerom zmluvu o budúcej zmluve a následne do dvoch týždňov uhrádzate prvú časť kúpnej ceny vo výške 20% ceny vášho bytu. Počas tejto doby máte možnosť overiť si v našej partnerskej banke, či vaša hypotéka bude v poriadku a mať tak istotu financovania v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (krok 5). Rezervačná záloha z kroku 1 sa voči sume z tohto kroku započíta.Príklad: Byt stojí 50.000 eur a klient zaplatil rezervačnú zálohu 3.000 eur. Pri uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve doplatí už len 7.000 eur tak, aby spoločne s rezervačnou zálohou zaplatil 20% ceny bytu, teda 10.000 eur.Klienti, ktorí si svoj byt vyberú až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, začnú týmto krokom.

Krok 3: Výber štandardu bytu a klientske zmeny

Keď sa výstavba začne blížiť do svojej finálnej fázy, obdržíte od developera výzvu, aby ste si zvolili dizajn svojho bývania. Vybrať si môžete z developerom ponúknutých možností alebo si byt zariadite podľa vlastnej fantázie. Cena developerského štandardu sa v takom prípade odpočíta z finálnej kúpnej ceny.

Krok 4: Úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny, podpis Zmluvy o prevode vlastníctva

Takmer posledný krok. Po približne 18 mesiacoch je stavba dokončená, dom skolaudovaný a vaše bývanie pripravené. Developer vás opäť kontaktuje, tentoraz za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Na jej základe zaplatíte zvyšnú časť kúpnej ceny, či už v hotovosti alebo prostredníctvom úveru, ktorý na vás čaká od kroku 2.

Krok 5: Odovzdanie bytu

Hotovo. Byt si skontroluje a môžete prevziať. Vitajte na Novej Kasárenskej!