Zoznam bytovOznačenie Popis Pivnica m2 Loggia m2 Balkón m2 Balkón m2 Rozloha m2 Cena bytu s DPH Detail Stav
1. podlažie
A.1.1 2 izbový byt 1,95       62,37 85 323 EUR Voľný
A.1.2 1 izbový byt 1,95       45,13 61 877 EUR Voľný
A.1.3 2 izbový byt 1,87       45,69 62 638 EUR Voľný
A.1.4 1 izbový byt         30,53 42 130 EUR Voľný
B.1.1 2 izbový byt 2,04       45,18 61 945 EUR Voľný
B.1.2 2 izbový byt 2,25       51,15 70 064 EUR Voľný
B.1.3 3 izbový byt 1,72 1,95     95,54 130 434 EUR Voľný
B.1.4 2 izbový byt 1,76       50,38 69 017 EUR Voľný
NP1 - 3,01       130,77 178 347 EUR Voľný
C.1.2 3 izbový byt 2,05       83,89 114 590 EUR Voľný
C.1.3 2 izbový byt 2,05       51,52 70 567 EUR Voľný
C.1.4 1 izbový byt 2,05       40,61 55 730 EUR Voľný
D.1.1 1 izbový byt 2,05       32,58 44 564 EUR Voľný
D.1.2 2 izbový byt 1,95       45,77 62 747 EUR Voľný
D.1.3 2 izbový byt 1,95       60,53 82 821 EUR Voľný
D.1.4 2 izbový byt -       60,42 82 671 EUR Voľný
2. podlažie
A.2.1 2 izbový byt 1,95   2,40   62,17 86 295 EUR Voľný
A.2.2 2 izbový byt 1,95   2,40 3,14 60,71 84 280 EUR Rezervovaný
A.2.3 2 izbový byt 1,87   3,20   45,85 63 773 EUR Rezervovaný
A.2.4 1 izbový byt         30,53 42 742 EUR Voľný
B.2.1 2 izbový byt 2,04   3,20    46,35 64 463 EUR Rezervovaný
B.2.2 2 izbový byt 2,25   3,20    51,09 72 550 EUR Voľný
B.2.3 3 izbový byt   1,95     93,81 129 958 EUR Voľný
B.2.4 2 izbový byt 1,76       50,38 70 024 EUR Voľný
B.2.5 4 izbový byt 1,72   3,20    83,89 116 296 EUR Voľný
C.2.1 3 izbový byt 3,01   3,20   74,74 103 641 EUR Voľný
C.2.2 3 izbový byt 2,05       83,89 116 268 EUR Voľný
C.2.3 2 izbový byt 2,05   2,40   51,40 71 432 EUR Voľný
C.2.4 1 izbový byt 2,05   3,20   40,61 56 542 EUR Rezervovaný
D.2.1 1 izbový byt         30,53 42 742 EUR Voľný
D.2.2 2 izbový byt 1,95   3,20   45,93 63 883 EUR Rezervovaný
D.2.3 2 izbový byt 1,95   2,40 3,14 60,71 84 280 EUR Rezervovaný
D.2.4 2 izbový byt 1,87   2,40   62,09 86 184 EUR Voľný
3. podlažie
A.3.1 2 izbový byt 1,95   2,40   62,17 87 538 EUR Voľný
A.3.2 2 izbový byt 1,95   2,40 3,14 60,71 85 494 EUR Rezervovaný

A.3.3

2 izbový byt 1,87   3,20   45,85 64 690 EUR Rezervovaný
A.3.4 1 izbový byt         30,53 43 354 EUR Rezervovaný
B.3.1 2 izbový byt 2,04   3,20   46,35 65 390 EUR Rezervovaný
B.3.2 2 izbový byt 2,25   3,20   51,09 72 026 EUR Voľný
B.3.3 3 izbový byt   1,95     93,81 131 834 EUR Voľný
B.3.4 2 izbový byt 1,76       50,38 71 032 EUR Voľný
B.3.5 4 izbový byt 1,72   3,20    83,91 117 974 EUR Voľný
C.3.1 3 izbový byt 3,01   3,20   74,74 105 136 EUR Voľný
C.3.2 3 izbový byt 2,05       83,89 117 946 EUR Voľný
C.3.3 2 izbový byt 2,05   2,40   51,40 72 460 EUR Rezervovaný
C.3.4 1 izbový byt 2,05   3,20   40,61 57 354 EUR Rezervovaný
D.3.1 1 izbový byt         30,53 43 354 EUR Voľný
D.3.2 2 izbový byt 1,95   3,20   45,93 64 802 EUR Rezervovaný
D.3.3 2 izbový byt 1,95   2,40 3,14 60,71 85 494 EUR Rezervovaný
D.3.4 2 izbový byt 1,87   2,40   62,09 87 426 EUR Voľný
4. podlažie
A.4.1 2 izbový byt 1,95   2,40   63,33 90 429 EUR Voľný
A.4.2 2 izbový byt 1,95   2,40 3,14 61,97 88 497 EUR Rezervovaný
A.4.3 2 izbový byt     3,20    46,73 66 857 EUR Voľný
A.4.4 1 izbový byt  1,87       33,29 47 772 EUR Rezervovaný
B.4.1 2 izbový byt 2,20   3,20   45,93 65 721 EUR Rezervovaný
B.4.2 2 izbový byt 2,25   3,20   53,47 76 427 EUR Rezervovaný
B.4.3 3 izbový byt   1,95     95,92 136 706 EUR Voľný
B.4.4 2 izbový byt 1,65       51,22 73 232 EUR Voľný
B.4.5 4 izbový byt 1,78   3,20   87,21 124 338 EUR Voľný
C.4.1 3 izbový byt 3,01   3,20   75,27 107 383 EUR Voľný
C.4.2 3 izbový byt 2,05       88,48 126 142 EUR Voľný
C.4.3 2 izbový byt 2,05   2,40   57,37 81 965 EUR Voľný
C.4.4 1 izbový byt 2,05   3,20   42,00 60 140 EUR Voľný
D.4.1 1 izbový byt         31,60 45 372 EUR Voľný
D.4.2 2 izbový byt 1,95   3,20   48,91 69 952 EUR Voľný
D.4.3 2 izbový byt 1,95   2,40 3,14 61,97 88 497 EUR Rezervovaný
D.4.4 2 izbový byt 1,87   2,40   63,25 90 315 EUR Voľný
5. podlažie
A.5.1 2 izbový byt 2,15   2,40   55,89 80 852 EUR Voľný
A.5.2 2 izbový byt 2,15   2,40   56,08 81 255 EUR Voľný
A.5.3 2 izbový byt 2,17   3,20   46,83 67 935 EUR Voľný
A.5.4 1 izbový byt 1,65       30,53 44 463 EUR Voľný
B.5.1 2 izbový byt 2,25   3,20   47,88 69 447 EUR Voľný
B.5.2 2 izbový byt 2,46   3,20   50,40 73 076 EUR Voľný
B.5.3 3 izbový byt   1,95     93,63

135 327 EUR

Voľný
B.5.4 2 izbový byt         43,79 63 558 EUR Voľný
B.5.5 4 izbový byt 2,02   3,20   85,68 123 879 EUR Voľný
C.5.1 3 izbový byt 3,30   3,20   74,15 107 276 EUR Voľný
C.5.2 3 izbový byt 2,25       78,01 112 834 EUR Voľný
C.5.3 2 izbový byt 2,25   3,20   55,88 80 967 EUR Voľný
C.5.4 2 izbový byt 2,25   3,20   40,15

58 316 EUR

Voľný
D.5.1 1 izbový byt         28,88 42 087 EUR Voľný
D.5.2 2 izbový byt 1,95   3,20   46,61 67 618 EUR Voľný
D.5.3 2 izbový byt 1,95   2,40   55,88 80 967 EUR Voľný
D.5.4 2 izbový byt 2,17   2,40   55,82 80 881 EUR Voľný